Cofio ennill y ‘tocyn aur’ i gyngerdd Dwylo Dros y MôrMae’n 35 mlynedd ers i ferch fach o Gaerdydd gael modd i fyw pan enillodd ‘docyn aur’ S4C i fynd i gwrdd â’r sêr yng nghyngerdd Dwylo Dros y Môr, y gân elusennol a gafodd ei hailrecordio ar ddiwedd 2020 a

chyrraedd 20 uchaf siart itunes.BBC News