Cludo tri o ddisgyblion i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Benfro
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a bws ysgol fore Llun.BBC News