Clo byr: Rheoli Covid cyn y Nadolig neu risg economaidd?


Daeth y BBC i ddeall ddydd Iau y byddai yna

gyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o fewn dyddiau ynghylch cyflwyno cyfnod clo byr a llym i dorri ar gylchrediad Covid-19, a bod trafodaethau eisoes gyda’r diwydiant lletygarwch ac arweinwyr awdurdodau lleol.BBC News