Chwistrell wrth-gyffur yn arbed bywydau yng Nghymru
Mae swyddogion Heddlu’r Gogledd yn cario naloxone i atal pobl rhag marw wedi gorddos o heroin.BBC News