Cau meysydd parcio Eryri er mwyn atal teithio diangenY Parc Cenedlaethol wedi gwneud y penderfyniad “er mwyn gwarchod ein cymunedau ac amddiffyn gwasanaethau iechyd”.BBC News