Cartref plant: ‘Gwrthwynebu cyn clywed y ffeithiau’


Mae’r ddeiseb yn rhestru 12 o bryderon, yn cynnwys: risg i bobl sy’n byw mewn cartref gofal gyferbyn; problemau parcio; dim llawer o le tu allan i’r bobl ifanc fydd yn byw yn y cartref; sŵn yn ei gwneud hi’n anodd i bobl sy’n gweithio o’u cartrefi yn ystod pandemig Covid-19, a phryder y bydd prisiau tai yn gostwng.BBC News