Cartref gofal yn cwestiynu oedi ar ôl aros am frechlynRheolwyr yn holi pam fod pobl yn y gymuned leol wedi derbyn brechlyn cyn rhai o’r preswylwyr yng Nghricieth.BBC News