Canllawiau Covid yn ‘methu ysgolion’, medd undebau


“Pan mae gennych chi 10,000 o achosion Covid mewn ysgolion ym mis Medi yn unig, pan mae gennych chi astudiaethau sy’n dweud y bydd un o bob saith plentyn sy’n cael Covid yn datblygu Covid hir, pan mae gennych chi athrawon sy’n gorfod dysgu plant yn y dosbarth ac ar-lein, pan mae gennych chi brifathrawon yn dychwelyd i’r ystafell ddosbarth, mae’n rhaid gofyn i Lywodraeth Cymru: ‘Pa mor ddrwg sy’n rhaid i bethau fod cyn i chi weithredu?'”BBC News