Cadarnhau pedwar achos arall o coronafeirws yng Nghymru


CaerdyddImage copyright
Getty Images

Image caption

Dwy fenyw yn gwisgo masgiau yng nghanol Caerdydd ddechrau’r wythnos

Mae pedwar achos arall o coronafeirws wedi eu cadarnhau yng Nghymru, gan ddod â’r cyfanswm yma i 19.

Dydy un o’r rheiny heb deithio i wlad sydd wedi ei effeithio’n wael gan y feirws, sy’n golygu mai dyma’r achos cyntaf yng Nghymru o’r feirws yn cael ei drosglwyddo o fewn y gymuned.

Mae’r unigolyn yma yn byw yn ardal Caerffili, a dyw hi ddim yn glir a ydy’r claf wedi bod mewn cysylltiad ag achos arall sydd wedi ei gadarnhau.

Yn ôl Prif Swyddog Meddygol Cymru mae’r tri achos newydd arall yn gleifion sydd wedi dychwelyd o ogledd Yr Eidal yn ddiweddar.

Mae dau o’r rheiny yn byw yn ardal Powys tra bo’r llall yn byw yn ardal Abertawe.

Daw’r achosion newydd wrth i Sefydliad Iechyd y Byd labelu gwasgariad yr haint fel “pandemig”.

Cymryd ‘camau priodol’

Daeth i’r amlwg ddydd Mercher bod heddwas gyda Heddlu De Cymru ym Merthyr Tudful a gweithiwr yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd â Covid-19.

Dywedodd y prif swyddog meddygol, Dr Frank Atherton: “Mae’r holl unigolion yn cael eu rheoli mewn lleoliadau clinigol addas.

“Mae’r holl gamau priodol yn cael eu cymryd i ofalu am yr unigolion ac i leihau’r risg o drosglwyddo’r feirws i eraill.”

Ychwanegodd eu bod wastad wedi disgwyl i’r nifer sydd yn profi yn bositif gynyddu fel sydd wedi digwydd mewn gwledydd eraill.

“Mae canfod y saith unigolyn yn gysylltiedig â’r unigolyn gyda coronafeirws sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot yn dangos bod yr olrhain cysylltiadau a’r profi cymunedol sy’n cael eu cynnal gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio fel y dylent,” meddai.BBC News

Leave a Reply