Bwriad i drawsnewid hen garej Hermon yn fenter gymunedol


Garej

Image caption

Y bwriad yw codi adeilad newydd sbon ar safle’r garej ar y sgwâr yn Hermon

Dros y penwythnos, mae trigolion pentref Hermon ger Crymych wedi cael cyfle i weld cynlluniau i drawsnewid hen garej goncrit yng nghanol y pentref, gyda’r posibilrwydd o greu stiwdio gerdd gymunedol newydd.

Bwriad cwmni cydweithredol Cwm Arian, sydd yn gweithio ym maes ynni adnewyddadwy, yw codi adeilad newydd sbon ar safle’r garej ar y sgwâr drwy ddefnyddio deunyddiau naturiol fel bêls gwair.

Dywedodd cadeirydd gwirfoddol y cwmni, y cynghorydd sir lleol Cris Tomos: “Ni’n edrych ar gynllun ble mae’r welydd wedi cael eu gwneud o fêls gwellt a’r to yn borfa.

“Rhyw fath o brynhawn agored yw e i drafod pryniant yr hen garej. Ni’n edrych ar sut i addasu’r adeilad ar gyfer defnydd cymunedol.

“Cyfle i bobl leol ddweud eu dweud. Mae’r adeilad presennol wedi gorffen ei oes.”

Image caption

Cafodd trigolion gyfle i leisio eu barn ar y cynlluniau dros y penwythnos

Ychwanegodd eu bod wedi derbyn grantiau o “rhyw £100,000”.

“Mae’n bwysig nad ydym yn amharu ar weithgareddau Neuadd Hermon. Gweithgareddau ychwanegol fydd y rhain,” meddai’r Cynghorydd Tomos.

“Ni’n edrych i gydweithio gyda’r fenter iaith leol. Stiwdio gerdd gymunedol gyda muriau o wellt sydd yn cadw sŵn oddi fewn.

“Mae nifer fawr o bobl wedi bod yn tyfu ffrwythau a llysiau. Efallai bod cyfle i agor siop ffrwythau neu grefftau yma.”

‘Eisiau awgrymiadau’

Yn ôl Holly Cross, un o gyfarwyddwr cwmni Cwm Arian, mae arian ar gael o gronfeydd Ewrop, llywodraeth Cymru a’r loteri.

“Ni ddim yn siŵr os oes digon i wneud popeth ni eisiau gwneud ond ni eisiau awgrymiadau oddi wrth bobl i weld os ni’n gallu fforddio gwneud pethau syml ond prydferth,” meddai.

“Ni eisiau pobl i wirfoddoli wrth i ni adeiladu’r stiwdio newydd i weld sut mae defnyddio pethau fel gwellt.

“Ni eisiau pobl i ddefnyddio’r adeilad ar gyfer pethau creadigol – miwsig efallai, celfyddydau, pethau fel ‘na.”

Image caption

Dywedodd Holly Cross eu bod “eisiau pobl i ddefnyddio’r adeilad ar gyfer pethau creadigol”

Mae cwmni ynni adnewyddadwy Cwm Arian eisoes wedi codi tyrbin gwynt cymunedol 700kw yn Llanfyrnach, sydd yn darparu incwm ar gyfer cronfa gymunedol.

Y gobaith yw y bydd y gwaith adeiladu ar y stiwdio gymunedol wedi ei gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2021.BBC News