Bron 50,000 o bobl Cymru wedi derbyn brechlyn Covid


‘Oedi sylweddol’ i gael brechiad Covid yn y gogleddBBC News