'Blynyddoedd' i wella amseroedd aros wedi'r pandemig
Pennaeth y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru’n rhybuddio y gallai rhestrau aros dyfu eto yn y misoedd i ddod.BBC News