Beirniadu’r cyrff arholi wedi dryswch cymwysterauMae’r gweinidog addysg wedi croesawu’r adroddiad, gan ddweud: “Rwy’n ddiolchgar am waith y Panel Adolygu, ochr yn ochr â gwaith y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni, ac arbenigedd a hyblygrwydd Cymwysterau Cymru a CBAC, a wnaeth fy ngalluogi i wneud fy nghyhoeddiad ar 20 Ionawr ynghylch cymwysterau yn 2021.BBC News