Babi tri diwrnod oed yn marw wedi i’w fam gael Covid-19


Singleton

Image caption

Bu farw’r bachgen yn Ysbyty Singleton

Mae babi tri diwrnod oed wedi marw yn Ysbyty Singleton, Abertawe wedi i’w fam gael prawf Covid-19 positif.

Clywodd gwrandawiad cychwynnol yn Llys Crwner Pontypridd fod Coolio Carl Justin John Morgan â bradycardia ffetysol – cyflwr sy’n arafu’r galon.

Cafodd ei eni yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr ar 2 Mai a’i symud i Ysbyty Singleton pan waethygodd ei gyflwr.

O Faesteg y daw rhieni’r bachgen.

Image copyright
Google

Image caption

Cafodd y bachgen ei eni yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr

Clywodd y gwrandawiad fod y fam wedi ei heintio gyda Covid-19 “yn fuan wedi’r enedigaeth”.

Clywodd hefyd fod archwiliad post-mortem heb ei gynnal a bod dau achos cychwynnol wedi eu nodi i esbonio’r farwolaeth – niwed i’r ymennydd o ganlyniad diffyg ocsigen a gwaed, a Covid-19 yn y fam.

Gofynnodd Crwner Canol De Cymru, Graeme Hughes i’w swyddogion ymchwilio i’r achos, gyda’r bwriad o gynnal gwrandawiad llawn ar 28 Ebrill 2021.

Dywedodd: “Rwy’n cydymdeimlo gyda’r teulu dan yr amgylchiadau mwyaf trist a thorcalonnus.”BBC News

Leave a Reply

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com