Ateb y Galw: Yr artist Meirion Jones
Yr artist Meirion Jones sy’n ateb cwestiynau Cymru Fyw yr wythnos yma.BBC News