Ateb y Galw: Y telynor Dylan Cernyw


Y telynor Dylan Cernyw sy’n Ateb y Galw yr wythnos yma ar ôl iddo gael ei enwebu gan

Gwenan Gibbard yr wythnos diwethaf.BBC News