Arwyddion hiliol yn ymddangos ar wal Cofiwch Dryweryn eto


, Arwyddion hiliol yn ymddangos ar wal Cofiwch Dryweryn etoImage copyright
Llun cyfrannwr

Image caption

Swastika ac arwydd sy’n gysylltiedig â goruchafiaeth pobl wyn wedi’u paentio ar y wal

Mae arwyddion hiliol wedi ymddangos ar wal nodedig i goffau boddi Capel Celyn.

Mae’r arwydd gyda’r geiriau ‘Cofiwch Dryweryn’ wedi bod yn amlwg i deithwyr ar hyd ffordd yr A487 rhwng Aberystwyth a Llanrhystud ers yr 1960au.

Mae’r gofeb wedi ei hailbaentio sawl gwaith ac y llynedd fe gafodd rhan o’r wal ei chwalu.

Swastika ac arwydd sy’n gysylltiedig â goruchafiaeth pobl wyn sydd wedi’u paentio ar y wal yn yr achos diweddaraf o fandaleiddio.

Dywedodd yr Aelod Senedd dros Geredigion, Elin Jones fod y weithred yn “afiach” a bod yr heddlu yn ymchwilio.

Cafodd graffiti ‘Cofiwch Dryweryn’ ei baentio yn y lle cyntaf yn yr 1960au gan y diweddar ysgolhaig Meic Stephens.

Mae’n cyfeirio at foddi pentref Capel Celyn ger Y Bala yn 1965 i greu cronfa ddŵr ar gyfer trigolion Lerpwl.BBC News