Arestio dyn ar ôl marwolaeth dynes mewn tân yn Rhiwabon
Dyn wedi’i arestio ar amheuaeth o lofruddio ar ôl i gorff dynes gael ei ganfod yn dilyn tân mewn tŷ.BBC News