Apêl adolygiad barnwrol canolfan ganser yn methu


Roedd Ms Lewis, a gafodd triniaeth at ganser y fron yn Ysbyty Felindre, yn dadlau bod y llywodraeth wedi methu ag ystyried codi’r ganolfan newydd ar dir Ysbyty Athrofaol Cymru, ac y byddai’r cynllun yn torri dyletswydd cyfreithiol i gynnal a gwella bioamrywiaeth trwy godi adeilad yn Yr Eglwys Newydd.BBC News