Anrhydedd i weinidog gasglodd £1.1m i elusen


Roedd yn weinidog am dros 50 mlynedd cyn ymddeol, a gyda’i wraig Beti, llwyddodd i

gasglu dros £1.1m i elusen Plant mewn Angen.BBC News