'Anodd atal amrywiolyn India rhag dod i Gymru o Loegr'
Y Gweinidog Iechyd yn cyfaddef y bydd hi’n “anodd iawn” atal amrywiolyn India rhag lledaenu o Loegr i Gymru.BBC News