Agor Capel Coffa Capel Celyn wedi gwaith atgyweirioMae agor y capel yn rhan o Ŵyl Drysau Agored, Cadw – cyfraniad blynyddol Cymru at y fenter Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd, sy’n gwahodd sefydliadau treftadaeth, perchnogion eiddo preifat, awdurdodau lleol ac eraill i agor eu drysau neu gynnig gweithgareddau i’r cyhoedd am ddim yn ystod mis Medi.BBC News