Adar hynod o brin yn dychwelyd i fawndir Eryri
Adar, pryfed a phlanhigion prin i’w gweld yn Ysbyty Ifan wedi ymdrechion ffermwyr lleol i adfer y mawndir.BBC News