Aberteifi: Cyfnod o golledion – BBC Cymru Fyw


Wrth edrych nôl, felly, mae’n eironig iddo, pan oedd e yn yr ysgol gynradd yn Aberteifi, gael ei ddewis i chwarae rhan yr Archdderwydd, o bawb, a hynny mewn cynhyrchiad i ddathlu Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi ym 1975. Fe grëwyd y sioe gan ddau aelod o staff yr ysgol ar y pryd, sef Rita Milton Jenkins ac Alun Tegryn Davies. (Roedd pwyslais mawr ar bethau cerddorol yn yr ysgol yn y cyfnod hwnnw a pha ryfedd gan fod y pennaeth, Alun Tegryn, yn arweinydd, cyfansoddwr ac arbenigwr ar gerdd dant, yn uchel ei barch trwy’r wlad.)BBC News

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com