56 yn rhagor o farwolaethau Covid yng NghymruCafodd 2,487 achos newydd eu cofnodi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ddydd Gwener hefyd.BBC News