25 mlynedd ers protest yn erbyn ymweliad y Frenhines ag Aber



“Roedd y bobl oedd yn teimlo’n gryf mai rhywun oedd yn ymwneud â’r llyfrgell – Cymro neu Gymraes – ddylai fod yn agor yr estyniad newydd yma, o’n nhw yn teimlo’n gryf i’r cyfeiriad yna, ond wedyn roedd pobl yn y dref yn teimlo’n gryf bod hi’n beth da i Aberystwyth bod y Frenhines yn dod i wneud hyn.”



BBC News