21 marwolaeth yn rhagor gyda Covid a 4,308 achos newydd
Ond mae’r gyfradd achosion fesul 100,000 o bobl dros y saith diwrnod diwethaf wedi gostwng i 521.7.BBC News